Специализированный совет

ДП "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

Захист дисертацій

24 травня 2018 року на засіданні дисертаційної ради Д 64.822.01 відбувся захист кандидатської дисертації Балаєвої Я.С. за фахом 05/17/07 - Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів на тему: "РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ЩОДО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВЛАСТІВОСТЕЙ ВУГІЛЛЯ З НАЙВИЩОЮ ТЕПЛОТОЮ ЗГОРЯННЯ ТА МАКСИМАЛЬНОЮ ВОЛОГОЄМНІСТЮ". Науковий керівник д.т.н., с.н.с. Мирошниченко

БАЛАЕВА Я.С.
Відгуки офіційних опонентів: 1    2

24 травня 2018 року  у малому залі ДП «УХІН» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.822.01 відбувся захист кандидатської дисертації Пастернака О.О. за спеціальністю 05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів на тему: «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОХОЛОДЖЕННЯ КОКСОВОГО ГАЗУ ДИСПЕРСНИМИ СМОЛО– ВОДО– КОНДЕНСАТНИМИ СУМІШАМИ». Науковий керівник к.т.н. Банніков Л.П.

ПАСТЕРНАК О.О.
Відгуки офіційних опонентів: 1   2  

Спеціалізована вчена рада Д 64.822.01

З правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів» строком на три роки.

 

Наказ МОН про створення:  № 1021 від 07.10.2015
Дата початку повноважень:  07.10.2015
Дата закінчення повноважень:  07.10.2017
Контактний телефон:  +38(057) 7041323
E-mail ради:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Наказ МОН про створення:  № 1714 від 28.12.2017
Дата початку повноважень:  28.12.2017
Дата закінчення повноважень:  28.12.2020
Контактний телефон:  +38(057) 7041323 
E-mail ради:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Склад:

Голова ради:

 Ковальов Євген Тихонович, д.т.н., професор, директор, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07.

 

Заступник голови:

 Чешко Федір Федорович, д.т.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07.

 

Вчений секретар:

 Десна Наталія Анатоліївна, к.т.н., старший науковий співробітник, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07.

Члени ради:

 1. Барський Вадим Давидович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.07;
 2. Білецький Володимир Стефанович, д.т.н., професор. завідувач кафедри, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05.17.07;
 3. Васильєв Юрій Семенович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07;
 4. Власов Геннадій Олександрович, д.т.н., головний науковий співробітник, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07;
 5. Гуляєв Віталій Михайлович, д.т.н., професор, проректор, Дніпродзержинський державний технічний університет, спеціальність 05.17.07;
 6. Касимов Олександр Меджитович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07;
 7. Кравченко Олександр Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.07;
 8. Мирошниченко Деніс Вікторович, д.т.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДП "Український державний науково-дослідний вуглехімічеий інститут (УХІН)"
 9. Панасенко Володимир Олексійович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07;
 10. Прохач Едуард Юхимович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07;
 11. Старовойт Анатолій Григорович, д.т.н., професор, генеральний директор, Українська науково-промислова корпорація «Укркокс», спеціальність 05.17.07;
 12. Шустіков Валентин Іванович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», спеціальність 05.17.07.

 

 

Last Updated ( Tuesday, 18 September 2018 06:09 )