Вимоги до оформлення статті

Вимоги до оформлення статті

Статті обсягом до 5 сторінок для опублікування в збірнику приймаються у вигляді файлу з відміткою «На конференцію». 

Ім’я файлу (англійськими буквами) повинно співпадати з прізвищем першого автора (наприклад, LUSENKO.DOC). Текст повинен бути набраний українською або російською мовою у редакторі MS Word версії не нижче 6, 0. Формат аркуша – А 4. Орієнтація сторінок – книжна. Поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 2 см. Шрифт – Times New Roman; розмір – 12. Міжрядковий інтервал – 1; абзац1,25 см.

Обов’язкова вимога: повний об’єм сторінок.

Оформлення:

а) зліва – УДК;

б) через інтервал – ПіБ авторів, вчений ступінь, вчене звання (жирним шрифтом);

в) наступний рядок  – організація, місто, країна (звичайний шрифт);

г) через інтервал – назва матеріалу (прописними, жирний шрифт);

д) через інтервал – текст;

е) через інтервал – перелік використаної літератури.

Розмір рисунків і таблиць не повинен перевищувати розміру текстового поля, при цьому мінімальний розмір шрифту – 10.

 

Зразок оформлення статті

 

УДК 628.16: 620.17.3

 

Петренко О. В., канд. техн. наук

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ», м. Харків, Україна

 

особливості розроблення матеріалів, оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище

 

(Далі – текст статті)

Кожен рисунок, схема, карта виконується як згрупований об’єкт, при переміщенні або зміні розмірів якого всі його компоненти (текстові підписи, стрілки та ін.) зберігають взаємне розташування.

Стаття закінчується переліком використаної літератури.