МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ВОЛОГИ (ISO 579:2013, ІDТ)

 

Державний Герб України

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

_______________________________________________________________

 

 

 

 

ДСТУ ISO 579:20ХХ

Кокс

МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ВОЛОГИ

(ISO 579:2013, ІDТ)

 

 

Видання офіційне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20ХХ


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний  комітет  стандартизації  “Кокс”  (ТК 12)  і Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від                        №                       з

3 Національний стандарт відповідає ISO 579:2013 Coke – Determination of total moisture (Кокс. Визначання загальної вологи)

Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 579-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20ХХ

II


 

ЗМІСТ

С.

Національний вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ІV

1 Сфера застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

3 Суть методу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

4 Апаратура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

5 Проба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

6 Проведення випробування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

7 Опрацювання результатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

8 Точність методу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

9 Протокол випробування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Додаток НА Нормативні документи, окремі вимоги яких відповідають   міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому    стандарті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є ідентичний переклад ISO 579:2013 Coke – Determination of total moisture (Кокс. Визначання загальної вологи).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 12 “Кокс”.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту вміщено окремі зміни, які викликані правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Додаткову інформацію було включено безпосередньо до пунктів, до яких вони відносяться, та позначаються заголовком “Національна примітка” та виділено в тексті рамкою.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– назву стандарту доповнено словом “Метод”, що відповідає назвам інших стандартів України;

– слова “цей міжнародний стандарт” замінено на “цей стандарт”.

– структурні елементи цього стандарту: “Обкладинку”, “Передмову”, “Національний вступ” – оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України.

– до розділу 2 долучено “Національне пояснення” щодо перекладу назв стандартів українською мовою та виділено в тексті рамкою.

Перелік нормативних документів, що використовуються в Україні, окремі вимоги яких відповідають міжнародним стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті, подано в додатку НА.

 

 

 

IV


 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кокс

МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ВОЛОГИ

Coke
DETERMINATION OF TOTAL MOISTURE

Чинний від ____-__-__

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Цей стандарт установлює метод визначення загальної вологи в коксі. Його можна застосовувати для визначення вологи в доменному коксі, ливарному коксі та інших продуктах високотемпературної карбонізації.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

Наведені нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті складають положення цього стандарту. Ці публікації не стосуються датованих посилань, подальших змін або переглядів. Однак, сторони угод, які ґрунтуються на цьому стандарті, повинні вишукати можливість використання найостанніших видань нормативних документів, вказаних нижче. Для недатованих посилань необхідно посилатись на останнє видання нормативного документа в разі застосування. Члени ISO i IEC впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів. 

ISO 13909-6, Hard coal and coke – Mechanical sampling – Part 6: Coke – Preparation of test samples

__________________________________________________________________________________________

Видання офіційне

1

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 13909-6, Кам’яне вугілля і кокс – Механічний відбір проб – Частина 6: Кокс – Підготовка проб

 

3 СУТЬ МЕТОДУ

 

Наважку коксу висушують у повітряному середовищі за температури від 120 °С до 200 °С і витримують за цієї температури до постійної маси. Вологу у відсотках обчислюють за втратою маси наважки коксу. У разі дотримання зазначених умов кокс не окислюється.

 

4 АПАРАТУРА

 

4.1 Сушильна шафа, що забезпечує досить стійку і рівномірну температуру нагрівання від 120 °С до 200 °С, у якій обмін повітря за дотримання умов випробування відбувається з достатньою швидкістю або з природною вентиляцією.

Національна примітка

Обміну повітря зі швидкістю, наприклад, 3 – 5 об`ємів за хвилину, можна досягнути в сушільній шафі з терморегулятором, обладнаній газоходом висотою 1,8 м або в електричній печі, обладнаній відповідним вентилятором.

В Україні коксохімічні заводи оснащені сушильними шафами з природним вентилюванням.

4.2 Листи із корозійностійкого матеріалу типу нержавіючої сталі, лудженої сталі або алюмінію площею приблизно 0,1 м2 і глибиною 25 мм.

Національна примітка

Допустимо застосовувати листи меншого розміру, які дають змогу розмістити на них кокс шаром, що не перевищує 1 г/см2.

4.3 Ваги з точністю зважування до 1 г.

2

 

5 ПРОБА

 

Пробу для визначання загальної вологи, відібрану і підготовлену відповідно до ISO 13909-6, потрібно зберігати в запечатанному герметичному контейнері. Всю пробу подрібнюють до номінального верхнього розміру 16 мм у щоковій дробарці. Лабораторну пробу отримують діленням подрібненого продукту.

Дуже важливо вжити заходів для запобігання втратам вологи під час цих операцій через зайве вентилювання або через втрати проби у вигляді пилу.

Проби, що явно вологі і ті, передбачувана волога яких перевищує      15 %, перед подрібненням і поділенням за потреби частково просушують. Метод повітряного сушіння проб описано у ISO 13909-6 і втрати вологи, після підсушування, розраховують з точністю до 0,1 % (Х). Явно вологі проби приводять у повітряно-сухий стан у лабораторії, в якій визначають залишкову вологу (М).

Національна примітка

В Україні проба подрібнюється в щоковій дробарці до номінального верхнього розміру        13 мм.

 

6 ВИПРОБУВАННЯ

 

Зважують чистий сухий порожній лист (4.2) з точністю до 1 г (m1). Насипають приблизно 1000 г ± 100 г лабораторної проби коксу, розрівнюють поверхню і знову зважують з точністю до 1 г (m2). Лист з пробою поміщають у попередньо нагріту від температури 120 °С до 200 °С сушильну шафу (4.1). Після закінчення періоду сушіння виймають лист з сухою  пробою  з  шафи. Зважують  лист  з  висушеним  зразком  відразу  з

3

 

точністю до 1 г (m3) для запобігання поглинання вологи пробою в процесі охолоджування.

Національна примітка

В Україні відбирають дві наважки масою приблизно (500 ± 50) г кожна, зважуючи безпосередньо на листі.

Якщо пробу після визначення загальної вологи не використовують для готування аналітичної проби, то достатньо взяти дві наважки масою приблизно (250 ± 25) г кожна.

У разі виникнення сумнівів щодо закінчення сушіння, знову нагрівають від 120 оС до 200 °С на повторний період сушіння, поки зміни маси не будуть перевищувати 0,1 % за масою.

Для кожної конкретної шафи час, що забезпечує постійність маси, визначається експериментально.

Національна примітка

Час, необхідний для висушення проби до постійної маси, як правило становить 45 хв, 100 хв і 180 хв за температури 200 °С, 150 °С і 105 °С відповідно, за умови рівномірного розподілення проби коксу на листі (приблизно до 1 г/см2).

За температури сушіння (200 ± 5) ?С перше зважування проводять через 45 хв, а повторні зважування через кожні 10 хв. Висушування завершено, якщо зміни маси не будуть перевищувати 0,1 %.

Примітка. У випадку необхідності, сушіння можна проводити за більш низької температури, наприклад, від 105 оС до 110 °С, як для вугілля кам'яного.

 

7 ОПРАЦЬОВУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

7.1 Проба для аналізування (див. розділ 6)

Загальну вологу МТ в аналізованому коксі у відсотках за масою обчислюють за формулою (1):

Мт =(m2-m3/m2-m1)100 ,                                               (1)

де m1 маса, сухого порожнього листа, г;

m2 – маса, листа з лабораторною пробою перед нагріванням, г;

m3 – маса листа з пробою після нагрівання, г.

Представляють результат як середнє двох визначень з точністю до 0,1 % масової частки.

7.2 Явно волога проба (див. розділ 5)

Для явно вологих проб загальну вологу MТ у відсотках за масою визначають за формулою (2):

Мт = Х+М(1-X/100),                                             (2)

де Х – втрата вологи у вихідній пробі під час сушіння на повітрі у відсотках за масою;

М – залишкова волога, визначена в повітряно-сухій пробі у відсотках за масою.

Національна примітка

В Україні масову частку загальної вологи в коксі позначають Wtr.

 

8 ТОЧНІСТЬ МЕТОДУ

 

8.1 Збіжність

Результати двох визначень (проведених протягом короткого періоду часу, але не одночасно) в одній і тій же лабораторії, одним і тим же оператором, на одному і тому ж устаткованні на двох представницьких частинах, узятих з одного і того ж зразка для аналізу, не повинні відрізнятися більш ніж значення показане в таблиці 1.

 

 

 

 

5

 

Національна примітка

У разі одержання результатів з розбіжностями, що перевищують допустимі, проводять повторне визначення і за результат приймають результат повторного визначення, якщо він відповідає вимогам 8.1.

Для коксу сухого тушіння збіжність між результатами визначання масової частки загальної вологи (у діапазоні від 0,3 % до 1,0 %) становить 0,07 % абс.

8.2 Відтворюваність

Середні значення результатів двох визначень, виконаних в кожній з двох лабораторій, на представницьких частинах, узятих з одного і того ж зразка після поділення і подрібнення, не повинні відрізнятися більш, ніж значення, вказане в таблиці 1.

Таблиця 1 – Точність для загальної вологи

Максимально допустима розбіжність між результатами

Збіжність

Відтворюваність

0,5 % абс. за масою

0,7 % абс. за масою

 

Національна примітка

Результати визначень, виконаних у різних лабораторіях, порівнюють, якщо з моменту готування проби минуло не більше 10 год.

Для коксу сухого тушіння відтворюваність між результатами визначання масової частки загальної вологи в умовах відтворюваності становить 0,1 % абс.

 

9 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

 

Протокол випробування повинен містити таку інформацію:

а) посилання на цей стандарт, включаючи рік видання;

b) опис проби;

c) результати визначення.

 

6

ДОДАТОК НА

(довідковий)

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ОКРЕМІ ВИМОГИ

ЯКИХ ВІДПОВІДАЮТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ,

ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТ

 

ДСТУ 7610:2014 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування (ISO 13909-6:2001, MOD) (ISO 13909-6)

ГСТУ 322-12-3-95 Кокс кам'яновугільний, пековий і термоантрацит. Методи відбору і підготовки проб для випробувань (ISO 13909-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код УКНД 75.160.10

Ключові слова: кокс, метод, випробування, визначення, загальна волога

_____________________________________________________________

 

7

Last Updated ( Thursday, 30 March 2017 07:35 )